Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2024

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2024

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Zarząd Powiatu w Myśliborzu informuje, że do realizacji zadania publicznego na prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2024 zostało wybrane: Stowarzyszenie PACTUM z siedzibą w Dębnie. Wysokość przyznanych środków publicznych: 67.189,98 zł.

Natomiast do realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego została wybrana: Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie. Wysokość przyznanych środków publicznych: 67.189,98 zł.

 

STAROSTA MYŚLIBORSKI

     ANDRZEJ POTYRA