Organizacje wzięły udział w szkoleniu z pozyskiwania funduszy i marketingu on-line

W dniu 8 i 15 listopada 2023 roku w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy współpracy Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wlkp. zorganizowano szkolenia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu myśliborskiego.

8 listopada 2023 roku uczestnicy szkolili się w zakresie pozyskiwania funduszy, w tym fundraisingu.

Prowadząca szkolenie Pani Katarzyna Miczał - doświadczona animatora środowiska NGO oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. przekazała uczestnikom garść informacji na temat źródeł finansowania organizacji pozarządowych. Opowiedziała o zasadach ubiegania się o środki zewnętrzne, a także o tym gdzie szukać informacji o dotacjach. W ramach warsztatów uczestnicy pracowali w grupach tematycznych, której celem było prawidłowe przygotowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego o dotację.

Szkolenie 8 listopada 2023 roku

 

Natomiast na kolejnym spotkaniu w dniu 15 listopada 2023 roku członkowie organizacji pozarządowych poznawali zasady marketingu on-line. Prowadząca szkolenie Pani Katarzyna Miczał przekazała jak organizacje powinny promować się w Internecie m.in. jak założyć fanpage w sieci, jak być widocznym w social mediach. Ponadto zaprezentowała uczestnikom możliwości programu graficznego Canva. To program, który ułatwi każdemu przygotować zarówno materiały graficzne jak i tekstowe do internetu, np. banery do social media czy do druku np. dyplomy, plakaty, certyfikaty itp.

Szkolenie 15 listopada

To były ostatnie w tym roku szkolenia w ramach projektu NGO+BIZNES=SUKCES!. Następne, a będzie ich jeszcze kilka odbędą się na początku 2024 roku.

Cieszymy się, że organizacje są zainteresowane udziałem  i tak licznie na nie przybywają.

Projekt jest realizowany w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

Tekst i foto
Róża Werocy