Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024 - 2027

uchwała i ogłoszenie o konkursie