Otwarty Turniej Strzelecki Młodzieży w broni pneumatycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Myśliborzu

Otwarty Turniej Strzelecki Młodzieży w broni pneumatycznej  z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Myśliborzu                                                                       

W dniach 10 i 11 listopada br. na Strzelnicy Gminy Myślibórz odbył się Otwarty Turniej Strzelecki  Młodzieży Szkolnej  w strzelaniu z broni pneumatycznej.  Zawody przeprowadzono z okazji Narodowego Święta Niepodległości przy wsparciu Gminy Myślibórz w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2023 roku” oraz tradycyjnie przy wsparciu  Nadleśnictwa Myślibórz.

Na zwycięzców turnieju czekały dyplomy, puchary, medale i upominki oraz słodki poczęstunek ufundowane przez organizatorów. Do strzeleckiej rywalizacji przystąpiła młodzież szkolna z Myśliborza, Barlinka, Dębna oraz Barnówka, a także  seniorzy - łącznie 53 zawodniczek i zawodników.

Dwudniowy turniej przebiegał w bardzo przyjemnej i bezpiecznej atmosferze a ostra rywalizacja przebiegała do ostatniego strzału. Zawody prowadzili sędziowie: oraz p. Zenon Kraszewski  i Przemysław Bałuk.  Całemu zespołowi sędziowskiemu przewodniczył  p. Janusz  Szyszko.

Pomiar przestrzelin na tarczach  dokonywany był elektronicznie przy użyciu urządzenia typu DI-SAG mierzącego wartość trafień z dokładnością do jednej dziesiątej pktu  obsługiwany przez kierownika biura obliczeń- p. Romana Czernielewskiego i p. Jarosława Jankowskiego.

             Kierownikiem zawodów był pan p. Zenon Kraszewski, na którym spoczywała sprawność organizacyjna przebiegu turnieju oraz zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom strzeleckich zmagań.

Konkurencja strzelecka obejmowała trzy grupy szkolne – SP kl. I-IV,  kl. 5 – 8  i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz grupę seniorów - strzałów ocenianych dla grup starszych do 30-u strzałów w ciągu 30 min., najmłodsza grupa – tylko 10 strzałów ocenianych. Pozwoliło to organizatorom na sprawdzenie odporności psychofizycznej startujących zawodników.

Po dwudniowych rozgrywkach  indywidualnie  w karabinie pneumatycznym w kat. szkoły podstawowe ( klasy I-IV)   I miejsce wystrzelał:  Oliwier  Siewrók  przed  Oskarem Żugajem i Karolem Jansonem- cała trójka z SP nr 3 Myślibórz 

W drugiej grupie (pozostałe klasy SP)  pierwsze miejsce wywalczyła Alina Fedorenko przed Oliwierem Zadrogą (obydwoje z SP nr 2 Myślibórz) i Igorem Prymachenko (SP nr 1 Dębno)

W trzeciej grupie w kat. szkoły średnie pierwsze miejsce wraz z okazałym pucharem i złotym medalem przypadło  Angelice Wieczorek (OSiW OHP Barlinek)  przed  Laurą Zalewską (ZS im. Nobl. Pol. Myślibórz) i Alanem Wiśniewskim (OSiW Barlinek)

W klasyfikacji drużynowej OPEN  zaszczytne I miejsce wywalczyła: reprezentacja OSiW OHP Barlinek przed  ZS im. Noblistów Polskich w składzie Laura Zalewska, Amelia Ciećwierz, Maja Downar i Kacper Kuszko  oraz  SP nr 2 Myślibórz.

Dodatkowo zgodnie z regulaminem zawodów  przeprowadzono  rozgrywkę strzelecką w karabinie pomiędzy opiekunami i trenerami . W tej grupie triumfował  p.  Jarosław Jankowski przed p. Dariuszem Zalewskim  i Romanem Czernielewskim z  Myśliborza.

Po zakończeniu rundy zasadniczej komisja sędziowska wytypowała pięciu najlepszych zawodników do tzw. mini finału olimpijskiego, który poprowadził p. Roman Czernielewski. Przy głośnym aplauzie  pozostałych zawodników  tytuł mistrzowski i okazały puchar po zaciętej rywalizacji wywalczyła  Laura Zalewska uczennica ZS im. Noblistów Polskich w Myślibórz.

Zwycięzcom zawodów wywalczone trofea zostały wręczone przez organizatorów po podsumowaniu wyników turnieju.

Organizatorzy dziękują serdecznie  kadrze instruktorskiej i młodzieży za osiągnięte wyniki oraz sportową postawę, Burmistrzowi Myśliborza i  Nadleśnictwu Myślibórz za udzieloną pomoc i wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu turnieju.

 

                                                          Tekst: Janusz Szyszko
Foto: Przemysław Bałuk