Podpisania umowa na przebudowę drogi w Różańsku

Flaga i godło Polski

W dniu 25 kwietnia 2022 roku w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Starosta Myśliborski Andrzej Potyra, Wicestarosta Alicja Prill oraz Skarbnik Powiatu Małgorzata Popławska uroczyście podpisali umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z i 2146Z w miejscowości Różańsko wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury”.

Zadanie swoim zakresem obejmuje przebudowę drogi powiatowej o łącznej długości 1,752 km w miejscowości Różańsko. W ramach przebudowy drogi planuje się m.in.: korektę szerokości jezdni do max. 6 m wraz z poprawą jej nośności, przebudowę istniejących zjazdów, budowę zatoki autobusowej, budowę odwodnienia drogi, rekultywację przyległych terenów zielonych.

Zadanie realizowane będzie w latach 2022- 2023.  i stanowi kwotę 7.058.063,51 zł, w tym wartość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowiła kwotę 3.529.031,76 zł.