Podpisanie umowy na realizację inwestycyjnych zadań drogowych na terenie gmin Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz

W dniu 6 czerwca 2023 roku Zarząd Powiatu w Myśliborzu, reprezentowany przez Andrzeja Potyrę – Starostę Myśliborskiego oraz Alicję Prill – Wicestarostę, podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa dróg powiatowych w gminach: Barlinek, Boleszkowice i Myślibórz”. W ramach umowy zostaną wykonane następujące zadania:

  1. „Modernizacja drogi nr 2125Z i 2148Z Ożar-Strąpie-Dziedzice - I etap” – modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 2 km prowadzącej z miejscowości Ożar do miejscowości Strąpie (gmina Barlinek). W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna oraz zostaną utwardzone pobocza.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko-granica powiatu (Szumiłowo) - I etap” – modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 1,7 km pomiędzy miejscowością Kaleńsko (gmina Boleszkowice) a granicą powiatu (powiat gorzowski). W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia do 5,5 m, która otrzyma nową nawierzchnię bitumiczną, utwardzone pobocza i odtworzony system odwodnienia pasa drogowego.
  3.  „Modernizacja drogi Nr 2115Z Golenice-Czerników - etap I” – modernizacją zostanie objęty odcinek drogi powiatowej o łącznej długości ok. 2 km prowadzącej z miejscowości Golenice do miejscowości Sarbinowo (gmina Myślibórz). W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna oraz zostaną utwardzone pobocza.

Wykonawcą wszystkich zadań jest firma Maldrobud Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu poprzedzającym zawarcie umowy. Ze strony wykonawcy umowę podpisał Łukasz Malinowicz – Prezes Zarządu spółki.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 7.356.831,70 zł  brutto. Termin wykonania zadania planowany jest na 15 październik 2023 roku.

Realizacja tego zadania możliwa jest dzięki pozyskaniu w ramach  „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2” dofinansowania w wysokości 5.600.000,00 zł.

Ponadto zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2142Z Kaleńsko-granica powiatu (Szumiłowo) - I etap” otrzymało od samorządu województwa zachodniopomorskiego dodatkowe dofinansowanie w postaci dotacji w ramach zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (budowa/modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w wysokości 1.132.088,23 zł.

flaga Polski, godło Posski, logo Polski Ład

 

zdjęcie z podpisania umowy