Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek”

Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek”

W dniu 9 listopada 2023r. w siedzibie Starostwa Powiatowego została podpisana umowa na realizację robót drogowych w ramach zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na terenie Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Barlinek”. Wykonawcą robót została firma Emulex Kalinowski Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie. Powiat Myśliborski reprezentowali Starosta Myśliborski Andrzej Potyra oraz Wicestarosta Alicja Prill, natomiast firmę Emulex Kalinowski Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Stefan Kalinowski. Zgodnie z zawartą umową wartość robót drogowych została wyceniona na kwotę 1.427.918,07 zł, a ostateczny termin zakończenia prac wyznaczono na 8 października 2024 r.

Przedmiotowe zadanie stanowi kontynuację remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2111Z wykonywanego w latach 2022-2023. Tym razem zakresem prac zostaną objęte najbardziej zniszczone odcinki drogi pomiędzy miejscowościami Nowogródek Pomorski i Kinice oraz Rychnów i Moczkowo. Łączna długość odcinków dróg objętych pracami remontowymi to ok. 2,24 km.

Zadanie jest zrealizowane w ramach programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonego na remonty dróg samorządowych w latach 2023-2024 roku.

plan orientacyjny

plan orientacyjny część 2