Podpisano umowy na dofinansowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych

W dniu 15 listopada 2023r. Starosta Myśliborski Andrzej Potyra uczestniczył w uroczystości podpisania z Wojewodą Zachodniopomorskim umów na dofinansowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów, wsparcie finansowe otrzymały dwa zadania realizowane przez Powiat Myśliborski:

  1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko” – zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej budowy drogi pieszo-rowerowej prowadzącej z Myśliborza do Klicka. W roku 2023 wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący odcinek ścieżki o długości 0,25 km (odcinek A), natomiast w drugim etapie zostanie wykonany odcinek o długości 1,45 km (odcinek B). Wraz ze ścieżką pieszo-rowerową powstaną 2 nowe przejścia dla pieszych oraz 1 przejazd dla rowerzystów (wszystkie z dedykowanym doświetleniem). Wartość zadania została oszacowana na kwotę 2.661.173,27 zł, z czego kwotę 2.128.938,62 zł stanowi przyznana dotacja (co odpowiada wysokości 80% wartości zadania);
  2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno” – to całkowicie nowe zadanie inwestycyjne, które swoim zakresem obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 3,65 km pomiędzy miejscowościami Dębno i Mostno. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 4.353.847,98 zł, z czego kwotę 3.483.078,38 zł stanowi przyznana dotacja (co odpowiada wysokości 80% wartości zadania).

Oba zadania zostały przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

podpisanie umowy

podpisanie umowy część 2