POSIEDZENIE KOMISJI FINANSÓW, BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Informujemy, o zwołanym posiedzeniu Komisji  Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  które odbędzie się dnia 11 GRUDNIA 2023 roku, o godz. 15:00 (poniedziałek) w sali posiedzeń komisji pok. 410 IV piętro w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Północnej 15.

                                                                                                              

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok.
  4. Analiza i wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji w 2024 roku.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.