POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy o zwołanym posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ, które odbędzie się dnia 29 maja 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2022 rok, wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdań finansowych.
  4. Podjęcie decyzji o wystąpieniu do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Myśliborzu z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.