POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy, o zwołanym posiedzeniu Komisji REWIZYJNEJ, które  odbędzie się dnia 16 października (poniedziałek) o godz. 9 00. w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu

 

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do kontroli „Zakres i stan realizacji inwestycji drogowych za rok 2022”:
 1. powołanie zespołu kontrolnego,
 2. udzielenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
 3. określenie zakresu kontroli,
 4. wyznaczenie terminu kontroli,
 5. podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do czynności kontrolnych.
 1. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku grupy Radnych Rady Miejskiej w Barlinku
  w sprawie podjęcia uchwały zwiększającej udziały właścicielskie w Spółce Szpital Barlinek Sp. z o.o. do 50%.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie posiedzenia.