POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy o zwołanym posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ, które odbędzie się dnia 25 października 2023 roku (środa) o godz. 13:00 w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o. w sprawie dokapitalizowania Spółki przez Powiat Myśliborski z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.