POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy o zwołanym posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ, które odbędzie się dnia 8 listopada 2023 roku (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Realizacja zadania kontrolnego: „Zakres i stan realizacji inwestycji drogowych za rok 2022”.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.