POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy o zwołanym posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ, które odbędzie się dnia 24 listopada 2023 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2024 rok.
  4. Analiza i wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2024-2033.
  5. Przyjęcie protokołu z kontroli: „Zakres i stan realizacji inwestycji drogowych za rok 2022”.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.