POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy, o zwołanym posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ, które odbędzie się dnia 17 STYCZNIA 2022 roku (poniedziałek) o godz. 10:30 w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2021 rok.
  4. Analiza i przygotowanie propozycji odpowiedzi na pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Myśliborzu, znak: BO.0004.1.2022.MK z dnia 4 stycznia 2022 roku.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.