POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

Informujemy, o zwołanym posiedzeniu KOMISJI REWIZYJNEJ, które odbędzie się dnia 28 KWIETNIA 2022 roku (czwartek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Komisji (IV piętro, pok. 410) Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Realizacja zadania kontrolnego: Prawidłowość wdrażania i realizacji planu poprawy efektywności wychowania w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w latach 2018 – 2020.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.