POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Informujemy o zwołanym posiedzeniu KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI, które odbędzie się dnia 30 STYCZNIA 2023 roku (poniedziałek) o godz. 11:30 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2022 rok.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.