Pospisano umowę na zakup zestawu komputerowego

W dniu 11 maja 2022 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego  Olgierda Kustosza, Starosty Myśliborskiego  Andrzeja Potyry i Wicestarosty Myśliborskiego Alicji Prill została podpisana umowa nr 29/WRiR-IV/03/2022  na dofinansowanie zadania określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych „Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem”. Województwo udziela dotacji celowej w wysokości 6 000,00 zł.