Powiatowy konkurs plastyczny „Zasady higieny znamy więc o zdrowie dbamy”

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologicznej w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu zapraszają uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu myśliborskiego realizujących Program Profilaktyki Chorób Zakaźnych pt. „Higiena naszą tarczą” do udziału w konkursie plastycznym „Zasady higieny znamy więc o zdrowie dbamy”

Szczegóły w załączeniu:

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zasady higieny znamy więc o zdrowie dbamy”

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU  W POWIATOWYM KONKURSIE

ZGŁOSZENIE NR 2 ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO DZIECKA NA UDZIAŁ W KONKURSIE, KTÓRE NIE UKOŃCZYŁO 18 ROKU ŻYCIA