Powstaną nowe inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Powstaną nowe inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

W dniu 22 września 2023r. zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), która przeznaczona jest na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów.

W ramach puli środków finansowych przewidzianych dla województwa zachodniopomorskiego deklarację o udzieleniu wsparcia finansowego otrzymały dwa zadania, które będą realizowane przez Powiat Myśliborski:

  1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko” – zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej budowy drogi pieszo-rowerowej prowadzącej z Myśliborza do Klicka. W roku 2023 wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący odcinek ścieżki o długości 0,25 km (odcinek A), natomiast w drugim etapie zostanie wykonany odcinek o długości 1,45 km (odcinek B). Wraz ze ścieżką pieszo-rowerową powstaną 2 nowe przejścia dla pieszych oraz 1 przejazd dla rowerzystów (wszystkie z dedykowanym doświetleniem). Wartość zadania została oszacowana na kwotę 2.661.173,27 zł, z czego kwotę 2.128.938,62 zł stanowi przyznana dotacja (co odpowiada wysokości 80% wartości zadania);
  2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno” – to całkowicie nowe zadanie inwestycyjne, które swoim zakresem obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 3,65 km pomiędzy miejscowościami Dębno i Mostno. Wartość zadania została oszacowana na kwotę 4.353.847,98 zł, z czego kwotę 3.483.078,38 zł stanowi przyznana dotacja (co odpowiada wysokości 80% wartości zadania).

Oba zadania zostały przewidziane do realizacji w latach 2023-2024.

 

mapa podgądowa Dębni-Mostno

mapa poglądowa Myślibórz-Kicko

Wydział Dróg
Powiatu Myśliborskiego