Powstanie nowa inwestycja drogowa

Powstanie nowa inwestycja drogowa

W dniu 2 października 2023r. zostały ogłoszone wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), która przeznaczona jest na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych.

W ramach puli środków finansowych przewidzianych dla województwa zachodniopomorskiego deklarację o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 1.745.287,42 zł otrzymało zadanie pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2110Z w miejscowości Głazów”.

Przebudową zostanie objęty odcinek drogi o długości 0,678 km łączącej miejscowości Renice i Głazów. Inwestycja swoim zakresem obejmuje wykonanie nowej, wzmocnionej nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,0 m, wybudowanie ciągu chodnikowego, przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów oraz modernizację istniejącego przystanku komunikacyjnego. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę blisko 3.500.000,00 zł.

tabelka excel

Wydział Dróg
Powiatu Myśliborskiego