Projekt Pozakonkursowy: ,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (V)”"

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu informuje o realizacji projektu pozakonkursowego pn.„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim (V)"
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 314 osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie myśliborskim
 
 
 
Formy wsparcia:
1. Poradnictwo zawodowe  i pośrednictwo pracy oraz IPD
2. Staże
3. Bony szkoleniowe
4. Szkolenia grupowe z zakresu ABC Przedsiębiorczości
5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
6. Bony na zasiedlenie
7. Prace interwencyjne
 
Wartość projektu: 4 933 591,68 zł
Wkład UE: 4 158 031,07 zł
Okres realizacji: 01.01.2020r. - 31.12.2022r.
Szczegółowych informacje pod numerem telefonu  95 747 2871 w. 62, tel. kom. 883 553 237 oraz doradcy klienta.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE