Rozpoczęły się prace przy budowie nowych ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Powiatu Myśliborskiego

rfrd

Powiat Myśliborski rozpoczął budowę dwóch nowych tras pieszo-rowerowych o łącznej długości 5,1 km. W chwili obecnej prowadzone są prace pomiarowe oraz wykonywane są niezbędne wycinki zieleni kolidującej z inwestycją. To kolejne duże inwestycje w powiatową infrastrukturę drogową zaplanowane do realizacji w bieżącym roku. Ścieżki niewątpliwie przyczynią się do promocji alternatywnej formy transportu, jaką jest rower. Pozwolą w znacznym stopniu ograniczyć ruch pojazdów samochodowych, a co za tym idzie zmniejszyć poziom emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Nowe trasy powstaną w następujących lokalizacjach:
  1. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2161Z prowadzącej z Myśliborza do miejscowości Klicko” – zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej budowy drogi pieszo-rowerowej prowadzącej z Myśliborza do Klicka. W roku 2023 wykonano pierwszy etap inwestycji obejmujący odcinek ścieżki o długości 0,25 km (odcinek A), natomiast w drugim etapie zostanie wykonany odcinek o długości 1,45 km (odcinek B). Wraz ze ścieżką pieszo-rowerową powstaną 2 nowe przejścia dla pieszych oraz 1 przejazd dla rowerzystów (wszystkie z dedykowanym doświetleniem). Wartość robót budowlanych została wyceniona na kwotę 2.827.286,65 zł.
  2. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2134Z na odcinku Dębno-Mostno” – to całkowicie nowe zadanie inwestycyjne, które swoim zakresem obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 3,65 km pomiędzy miejscowościami Dębno i Mostno. Wartość robót budowlanych została wyceniona na kwotę 5.992.115,40 zł.

Obie trasy wybuduje firma Maldrobud Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Myśliborzu.

Realizacja wyżej wymienionych zadań jest finansowana ze środków Powiatu Myśliborskiego przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów. Należy również nadmienić, że Gmina Dębno podjęła decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżki pomiędzy miejscowościami Dębno i Mostno.

Galeria zdjęć