Rozstrzygnięcie konkursu "Zdrowe Zęby Mamy - Marchewkę zajadamy"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu informuje, że Konkurs  Plastyczny „Zdrowe Zęby Mamy - marchewkę zajadamy” organizowany w ramach programu profilaktyki próchnicy został rozstrzygnięty.

Organizatorem konkursu, którego celem głównym było popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki próchnicy był Państwowy Powiatowym Inspektor Sanitarny w Myśliborzu oraz Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

Adresatami konkursy były dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz  ich rodzice i opiekunowie.

Do komisji konkursowej wpłynęły 128 prace, nie wszystkie prace spełniały wymogi formalne regulaminu (brak podpisanej zgody przez ustawowego opiekuna/rodzica). Ocenie zostało poddanych 98 prac.  Na ocenę pracy wpływały takie składowe jak: pomysłowość, oryginalność pomysłu, zastosowane techniki i forma pracy, zgodność z tematem oraz estetyka wykonania. Komisja po wnikliwej ocenie  przyznała:

 

Dwa równorzędne I miejsca:

 

I miejsce – Hanna Warchoł – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w  Golenicach

 

 

I miejsce - Zuzanna Wójcik - Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku

 

 

Trzy  równorzędne II miejsca:

 

II miejsce – Aleksandra Ignaś - Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej
w Barlinku

 

 

II miejsce – Błażej Kaczmarczyk - Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku

 

II miejsce - Szczepan Cynarski - Przedszkole Publiczne Nr 2 „Misia Uszatka” w Myśliborzu

 

 

Trzy równorzędne III miejsca:

III miejsce - Nikolas Wodzisławski – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie Filia Dargomyśl

 

III miejsce - Maja Laskowska - Przedszkole Nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie

 

III miejsce Jagoda Rałowicz - Niepubliczne Przedszkole „W Wiśniowym Sadzie” w Barlinku

 

 

 

Ponad to Komisja przyznała 25  wyróżnień, które otrzymali:

 1. Aleksander Urbanowski - Przedszkole Nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie
 2. Brayan Łuczak - Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku
 3. Dawid Mazur - Przedszkole Nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie
 4. Diana Dzwoniarkiewicz – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana
  Pawła II w Mostkowie
 5. Filip Wąsik – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Mostkowie
 6. Hanna Dzikowska – Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie
 7. Hanna Moskalik - Przedszkole Nr 1 „Czarodziejska Kraina” w Dębnie
 8. Hanna Olech - Niepubliczne Przedszkole Językowe „W Wiśniowym Sadzie”
  w Barlinku
 9. Iga Bochra - Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku
 10. Jagoda Wójcik - Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku
 11. Jan Gąsiorowski - Przedszkole Miejskie nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku
 12. Kornel Skowysz - Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie
 13. Blanka Jackowiak – Niepubliczne Przedszkole im. Żwirka i Muchomorka
  w Myśliborzu - oddział w Golenicach
 14. Kuba Dzwoniarkiewicz – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie
 15. Leon Jastrzębski -– Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Golenicach
 16. Luiza Wilman – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego w Dębnie Filia Dargomyśl
 17. Maja Hinc - Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku
 18. Maja Kozłowska- Niepubliczne Przedszkole im. Żwirka i Muchomorka w Myśliborzu - oddział Golenice
 19. Nadia Chojdzińska- Niepubliczne Przedszkole Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie
 20. Nadia Gąsiorowska - Przedszkole nr 2 im. Stanisławy Modrzejewskiej w Dębnie
 21. Oliwia Ziółkowska – Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
  w Mostkowie
 22. Zofia Galczak- Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku
 23. Zofia Sobieraj - Przedszkole Miejskie nr 1 im. Janiny Porazińskiej w Barlinku
 24. Zofia Jarosińska – Przedszkole Publiczne nr 2 im. „Misia Uszatka” w Myśliborzu
 25. Zofia Kalicińska - Przedszkole Miejskie nr 2 „Pod Topolą” w Barlinku

 

Nagrody i dyplomy, finansowane przez Starostę Myśliborskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu oraz Burmistrza Myśliborza zostaną przekazane
do przedszkoli, do których uczęszczają nagrodzeni.