ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU: PROWADZENIA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA MAKSYMALNIE 14 WYCHOWANKÓW W LATACH 2024-2026.

Zarząd Powiatu w Myśliborzu Uchwałą Nr 355/1310/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku dokonał wyboru oferty na powierzenie  realizacji zadania publicznego Powiatu Myśliborskiego w latach 2024-2026 z zakresu prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków  w latach 2024-2026.

Zestawienie ofert oraz kwota udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego Powiatu Myśliborskiego w latach 2024-2026 roku

Zadanie z zakresu: prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026.

L.p.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji (w zł.)

1.

 

Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile

 

Prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2024-2026

3. 122 973,35 zł