"Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022" - konsultacje zgłoszeń nadesłanych przez samorządy

W związku ze zgłoszeniem Powiatu Myśliborskiego do udziału w Konkursie Marszałka pn.: „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022”, uprzejmie informuję, że w dniu 28 czerwca br. rozpoczęły się konsultacje zgłoszeń nadesłanych przez samorządy.

Do wyrażenia opinii o współpracy poszczególnych samorządów z sektorem pozarządowym zapraszamy i zachęcamy organizacje.

Opinie można przesyłać do dn. 12 lipca br.:
1. drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2022 – Konsultacje” - liczy się data wpływu do urzędu;
2. drogą elektroniczną na adres: araczka@wzp.pl

Zgłoszenie Powiatu Myśliborskiego

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem:

https://wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/konkurs-marszalka-wojewodztwa-samorzadowy-lider-wspolpracy-z-ngo/rozpoczely-sie-konsultacje-z-ngo-zgloszen-zlozonych-w-konkursie-samorzadowy-lider-wspolpracy-z-ngo