Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. w okresie 22.11.2021-03.01.2022 prowadzi pierwszy nabór do projektu dotacyjnego na założenie własnej firmy.

O środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „POMORZE ZACHODNIE – MOJE MIEJSCE NA BIZNES” mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:
- mają 18-29 lat,
- są bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy lub bierne zawodowo i utraciły pracę po 1 marca 2020 r. [np. pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron, bądź pracodawca nie przedłużył umowy o pracę/ zlecenie/ dzieło lub ją rozwiązał z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.],
- zamieszkują woj. zachodniopomorskim i deklarują rejestrację działalności gospodarczej na tym obszarze,
- nie są uczestnikiem innego projekty aktywizacji zawodowej EFS,
- nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie zgodnie z zapisami § 4 regulaminu rekrutacji.

 

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać:
- ze szkoleń nt. „ABC Przedsiębiorczości”,
- z doradztwa w przygotowaniu biznesplanu,
- z dotacji na założenie działalności gospodarczej do 23.050,00 zł m.in. na zakup sprzętu, wyposażenia, środka transportu, remont pomieszczeń itp.,
- z finansowego wsparcia pomostowego przez okres pierwszych 6 miesięcy w średniej miesięcznej kwocie 2.500,00 zł netto na wydatki związane z prowadzeniem działalności w tym koszty ZUS, księgowej, opłat za media itp.

 

Kandydatami do projektów mogą być również studenci studiów dziennych oraz zaocznych.

 

Poniżej link do strony projektowej:

https://dotacjepz.zgd.com.pl/

 

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:
Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
al. Niepodległości 22 (2 piętro), 70-412 Szczecin
e-mail: dotacjepz@zgd.com.pl
tel. 517 367 203
tel. 517 663 672