Szkolenie z zakresu budowania współpracy i partnerstwa za nami

W dniu 25 października 2023 roku w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w godzinach od 10 do 14 przy współpracy Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wlkp. zorganizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu myśliborskiego.

Tematem szkolenia było budowanie współpracy i partnerstwa.

Prowadzące szkolenie Pani Marta Kowalska i Katarzyna Miczał - doświadczone animatorki środowiska NGO oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gorzowie Wlkp. przekazały uczestnikom garść informacji na temat tego jak zainicjować i zbudować partnerstwo, jakich partnerów i jak ich  poszukiwać oraz jakie są modele współpracy partnerskiej.

Szkolenie było przeprowadzone w ramach projektu NGO+BIZNES=SUKCES!

Kolejne szkolenia dla organizacji pozarządowych zaplanowane są na 8 i 15 listopada 2023 roku.

 

Projekt jest realizowany w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

 

 

Tekst i foto: Róża Werocy

Galeria zdjęć