TOMOGRAF KOMPUTEROWY I WYREMONTOWANY ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY W SZPITALU W DĘBNIE

Dzień 3 października br. przeszedł do historii Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o. o., a to za sprawą otwarcia długo wyczekiwanej przez społeczność Powiatu Myśliborskiego Pracowni Tomografii Komputerowej – wyposażonej w nowoczesny tomograf  marki Siemens oraz otwarcia nowowyremotowanego Oddziału Pediatrycznego.  

W uroczystym otwarciu oprócz pracowników administracyjnych, kadry medycznej i Prezesa Zarządu Spółki Szpital w Dębnie uczestniczyli przedstawiciele Wspólników Spółki. Powiat Myśliborski reprezentował Zarząd Powiatu w Myśliborzu w osobach: Starosta Myśliborski – Andrzej Potyra, Wicestarosta – Alicja Prill, członkowie Zarządu: Wioletta Drzewińska i Mariusz Norsesowicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu – Robert Dudek wraz z radnymi powiatowymi. Z kolei Gminę Dębno reprezentował Burmistrz Dębna – Grzegorz Kulbicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie – Marcin Krzysiak wraz z radnymi.

W uroczystości udział wzięli również: Wojewoda Zachodniopomorski – Zbigniew Bogucki, Dyrektor Regionalny Firmy Siemens Healthcare Sp. z o. o., przedstawiciel Fundacji Ronalda Mc'Donalda, oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców i mieszkańcy Powiatu Myśliborskiego.

Starosta Myśliborski podczas swojej wypowiedzi zauważył, że „[…] Zamykamy pewną kartę historii tego szpitala, marzenie o tym tomografie, bo przecież o tomografie nie mówimy od dzisiaj, tylko mówiliśmy już dawno... Dzisiaj te nasze marzenia się ziściły…”

Szpital w Dębnie świadczył będzie usługi w zakresie badania tomografii komputerowej, czyli jednej z podstawowych metod diagnostycznych. Diagnostyka pełni kluczową rolę w procesie leczenia. Większość schorzeń dzięki cyfrowym obrazom można wykryć już we wczesnym stadium, co przeciwdziała ich dalszej ekspansji. 

Z kolei nowy Oddział Pediatryczny podnosi jakość i standard świadczonych usług, a co najważniejsze mali pacjenci mogą być teraz leczeni w komfortowych warunkach.

Władze Powiatu szczególne podziękowania za włożony trud, zaangażowanie oraz wsparcie finansowe całego przedsięwzięcia składają:

- całej załodze oraz Prezesowi Zarządu Spółki Szpital w Dębnie,

- radnym Rady Powiatu w Myśliborzu,

- Gminie Dębno oraz radnym Rady Miejskiej w Dębnie,

jak również Fundacji Ronalda Mc'Donalda i lokalnym przedsiębiorcom za wsparcie podczas remontu Oddziału Pediatrycznego, tj.:

- Firmie HOMAX Best Quality z siedzibą w Dębnie,

- Firmie Holz Tusche Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Dębnie,

- Firmie Lesław Kłosowski Usługi Transportowe z siedzibą w Dębnie,

- oraz Firmom, które pragną pozostać anonimowe.

Bez udziału wszystkich zainteresowanych nie udałoby się osiągnąć zamierzonego celu – nowoczesnej Pracowni Tomografii Komputerowej, jak również wyremontowanego i w pełni wyposażonego Oddziału Pediatrycznego.

 

LINK DO STRONY FB SZPITALA W DĘBNIE https://pl-pl.facebook.com/szpitaldebno/