Trening uruchamiania syren alarmowych

Na mocy § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu właściwości oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz, U. z 2013, poz. 96), w dniu 10 kwietnia 2021 r,, o godzinie 08:41 przeprowadzony zostanie trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy, zainstalowanych na terenie powiatu (miasta), w okresie zgodnym z Rozporządzeniem, tj. trzech minut, sygnał ciągły - oznaczający odwołanie alarmu.