Trwają prace remontowe na drodze powiatowej nr 2111Z na odcinku Ławy-Moczkowo

Na drodze powiatowej numer 2111Z relacji Ławy-Moczkowo/Barlinek zostały wznowione prace remontowe. W chwili obecnej prowadzone roboty drogowe przechodzą w ostatnią fazę polegającą na skropieniu przygotowanej nawierzchni emulsją asfaltową, na którą następnie zostanie rozłożona warstwa grysów. Z uwagi na powyższe mogą wystąpić okresowe uciążliwości dla właścicieli pojazdów polegające na możliwości wyrywania grysów spod kół pojazdów, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania uszkodzeń w pojazdach. Dlatego zarządca drogi oraz wykonawca apelują do kierowców o bezwzględne stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu, a w szczególności ograniczenie prędkości na odcinku drogi objętym remontem.

Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo” realizowane jest przez firmę Emulex Kalinowski Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie. Wartość zadania wynikająca z zawartej umowy opiewa na kwotę 2.204.949,78 zł. Pracami remontowymi objęte są odcinki drogi powiatowej nr 2111Z przebiegające przez obszar gmin Myślibórz, Nowogródek Pomorski oraz Barlinek, a łączna długość wyremontowanych odcinków drogi powiatowej wyniesie 13,4 km.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  dodatkowo wsparte finansowo przez Gminę Nowogródek Pomorski oraz Gminę Myślibórz.


zdjęcie z remontu drogi    zdjęcie poglądowe remontu drogi

maszyny remontujące drogę    zdjęcie poglądowe