"Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior"

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”  informuje o możliwości składania wniosków w naborze i związanym z nim szkoleniem pn. : ,,Wspieranie wspólnych działań polepszających infrastrukturę wodną oraz zagospodarowanie turystyczne rzek i jezior ‘’w ramach naboru 7/2021/ZTRJ, którego zakresy odpowiadają LSR oraz celom Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (Priorytetu 4 PO RYBY). 

Miejsce i forma szkolenia:

Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej (CPL) Zamęcin 10a, 73-200 Choszczno.

- Data i godzina szkolenia:

09.12.2021 r.(czwartek),  godzina 09:00.

W razie jakichkolwiek proszę pisać lub dzwonić:

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na kartach zgłoszeniowych w terminie do 08 grudnia 2021 r. do godziny 10:00, na adres mailowy: promocja@liderpojezierza.pl

Karty zgłoszeniowe i treść ogłoszenia znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.liderpojezierza.pl/dla-beneficjenta/szkolenia-wnioskodawcy/1907-wspieranie-wsp%C3%B3lnych-dzia%C5%82a%C5%84-polepszaj%C4%85cych-infrastruktur%C4%99-wodn%C4%85-oraz-zagospodarowanie-turystyczne-rzek-i-jezior.html