WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 22 WRZEŚNIA 2021 ROKU (ŚRODA) O GODZ. 10:00 W TRYBIE ZDALNYM ZA POMOCĄ PROGRAMU DO PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI WIDEO (ZOOM.US)  ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE NASTĘPUJĄCYCH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU:

                                                     

  1. Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  2. Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza informacji z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za I półrocze 2021 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
  4. Analiza sprawozdania finansowego Szpitala Barlinek Sp. z o.o. za II kwartał 2021 roku.
  5. Analiza sprawozdania finansowego Szpitala w Dębnie im. Św. Matki Teresy z Kalkuty Sp. z o.o. za I półrocze 2021 roku.
  6. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.