WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 6 GRUDNIA 2021 ROKU (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 13:00 W TRYBIE ZDALNYM ZA POMOCĄ PROGRAMU DO PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI WIDEO (ZOOM.US)  ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE NASTĘPUJĄCYCH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU:

  1. Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
  2. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  3. Komisji Rewizyjnej

 

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza i wydanie opinii do projektu budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
  4. Analiza i wydanie opinii do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022-2033.
  5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.