WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 25 KWIETNIA 2022 ROKU (PONIEDZIAŁEK) O GODZ. 9:00 W TRYBIE ZDALNYM ZA POMOCĄ PROGRAMU DO PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI WIDEO (ZOOM.US)  ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE NASTĘPUJĄCYCH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU:

 1. Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
 2. Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
 3. Komisji Rewizyjnej
 4. Komisji Skarg, wniosków i petycji

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza i zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami przygotowanymi na sesję Rady Powiatu.
 4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
 5. Wypracowanie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radną Rady Powiatu w Myśliborzu.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.