WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 KWIETNIA 2022 ROKU (ŚRODA) O GODZ. 13:30 W TRYBIE ZDALNYM ZA POMOCĄ PROGRAMU DO PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI WIDEO (ZOOM.US)  ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE NASTĘPUJĄCYCH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU:

  1. Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  2. Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych
  3. Komisji Rewizyjnej

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.