WSPÓLNE POSIEDZENIE KOMISJI RADY POWIATU W MYŚLIBORZU

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 27 czerwca 2022 ROKU (poniedziałek) O GODZ. 11:00 W TRYBIE ZDALNYM ZA POMOCĄ PROGRAMU DO PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI WIDEO (ZOOM.US)  ODBĘDZIE SIĘ WSPÓLNE POSIEDZENIE NASTĘPUJĄCYCH KOMISJI STAŁYCH RADY POWIATU:

  1. Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  2. Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza Raportu o stanie Powiatu za 2021 rok.
  4. Analiza Sprawozdania finansowego Powiatu Myśliborskiego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Myśliborskiego za 2021 rok.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.