Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Powiatu w Myśliborzu w miesiącu grudniu 2020 roku

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 11:00 odbędzie się w trybie zdalnym wspólne posiedzenie następujących komisji stałych rady powiatu:

  1. Komisji Finansów Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  2. Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych

Porządek posiedzenia Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXIX sesję Rady Powiatu w Myśliborzu.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.