Współpraca przy modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim

Współpraca przy modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z

4 września 2023r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Nowogródek Pomorski a Powiatem Myśliborskim o współpracy przy realizacji inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2116Z od granicy powiatu myśliborskiego (m. Chocień) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 151” w zakresie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Zgodnie z zawartą umową Gmina Nowogródek Pomorski przekaże dotację celową przeznaczoną na udzielenie pomocy finansowej w zakresie współfinansowania w 50% kosztów opracowania dokumentacji technicznej. To realne działanie podejmowane przez Gminę Nowogródek Pomorski, aby wspierać w realizacji tej inwestycji Powiat Myśliborski, przede wszystkim z myślą o bardzo oczekiwanej przez mieszkańców modernizacji drogi powiatowej nr 2116Z na odcinku Trzcinna-Karsko-skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 151 (kierunek Barlinek) i poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ aktualny stan techniczny drogi jest bardzo zły i pogarsza się z każdym rokiem.

Wykonanie dokumentacji technicznej zaplanowano do realizacji w latach 2023/2024.

Wydział Dróg
Powiatu Myśliborskiego