Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, informuje o rozpoczęciu rozgrywek sportowych na szczeblu powiatu
w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:

- Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2009 i młodszych),

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników 2007 -2008), - Licealiada (rozgrywki sportowe dla roczników 2002 i młodszych).

We wszystkich dyscyplinach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. Uczeń może w ciągu roku szkolnego reprezentować szkołę tylko w jednej kategorii rozgrywek: ID, IMS lub Licealiadzie.

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszenia-deklaracji do rozgrywek sportowych wg załączonego wzoru
w nieprzekraczalnym terminie do dnia:
- 22.09.2021 r. w formie elektronicznej na adres e-mail  tomzak59@o2.pl.
Warunkiem przyjęcia do rozgrywek jest przesłanie zgłoszenia.

UWAGA !!!
Wszystkie szkoły przystępujące do współzawodnictwa (rozgrywek) muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół www.srs.szs.pl  nie później niż do  30 września 2021 roku.

Wszystkie informacje („Kalendarz i regulaminy …”, terminarze imprez, tabele punktowe) dotyczące rozgrywek znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Szczecinie: www.wszs.szczecin.internetdsl.pl

Telefony do kontaktu:
Krzysztof  Rosadziński - 693442033
Tomasz  Zięciak - 509464480

 

Zgłoszenie ID

Zgłoszenie IMS

Zgłoszenie L