WYKAZ POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI W MIESIĄCU MARCU 2021 ROKU

  • posiedzenie Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się dnia 24 marca 2021r., (środa) o godz. 13:00.
  • posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  odbędzie się dnia 25 marca 2021 r., (czwartek) o godz. 12:00.

W związku z art. 15 zzx  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842), posiedzenia Komisji odbędą się w trybie zdalnym za pomocą programu do przeprowadzenia konferencji wideo (zoom.us).

Porządek posiedzeń Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Analiza i zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami przygotowanymi na sesję Rady Powiatu.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.