WYKAZ POSIEDZEŃ STAŁYCH KOMISJI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2023 ROKU

 • posiedzenie Komisji Oświaty, Bezpieczeństwa Publicznego, Drogownictwa, Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się dnia 25 PAŹDZIERNIKA 2023r., (środa) o godz. 15:00, w sali komisji pok. 410 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

 

 • posiedzenie Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  odbędzie się dnia 27 PAŹDZIERNIKA 2023 r., (piątek) o godz. 10:00. w sali komisji pok. 410
  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 w Myśliborzu.

 

Porządek posiedzenia Komisji:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza i zapoznanie się z informacjami i sprawozdaniami przygotowanymi na sesję Rady Powiatu.
 4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję Rady Powiatu.
 5. Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Prezesa Zarządu Spółki Szpital Barlinek
  Sp. z o.o. w sprawie dokapitalizowania Spółki przez Powiat Myśliborski.
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie posiedzenia.