XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu

Przewodniczący Rady Powiatu w Myśliborzu informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15:00 odbędzie się w trybie zdalnym XLIV Sesja Rady Powiatu w Myśliborzu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok.
 4. Informacja dotycząca średniego wynagrodzenia nauczycieli w roku 2021 w Powiecie Myśliborskim.
 5. Końcowy Raport ewaluacyjny z realizacji Programu Rozwoju Powiatu Myśliborskiego za lata 2015 – 2020.
 6. Sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Myśliborzu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myśliborskiego na lata 2022 – 2033.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Myśliborskiego na 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowogródek Pomorski.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu w sprawie zamiaru likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Renicach oraz wchodzącej w jego skład Szkoły Podstawowej Specjalnej w Renicach i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej
  w Renicach.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Myśliborzu zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu.
 14. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 15. Oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.

Transmisja z obrad XLIV sesji będzie dostępna na żywo na stronie internetowej Powiatu Myśliborskiego w zakładce „Aktualności”.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Robert Dudek