XXVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich w Mikołajkach

W dniach 8 i 9 czerwca 2022 roku Starosta Myśliborski Andrzej Potyra brał udział w XXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Mikołajkach. Przez dwa dni włodarze powiatów, miast na prawach powiatu, przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i eksperci dyskutowali o sprawach najistotniejszych dla powiatów.

Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczył Andrzej Płonka, Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich, Starosta Bielski.

XXVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, najwyższy organ ZPP, zebrało się aby zgodnie ze Statutem, przedyskutować najważniejsze dla samorządów powiatowych problemy, przyjąć założenia do programu działania Związku oraz podjąć decyzję w sprawach statutowych.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ZPP odbyło się również uroczyste wręczenie nagród w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów. Po raz kolejny Jury Konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Wręczono też nagrody Super Powiat, Super Miasto i Super Gmina.

Szczegóły XXVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich TUTAJ