Zachodniopomorska Karta Rodziny oraz Karta Seniora

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przypomina o trwającym programie "Region Przyjazny Rodzinie", którego zadaniem jest pomoc rodzinom oraz seniorom funkcjonować w zmieniającej się rzeczywistości.

Sieć usług dla rodzin oraz seniorów - mieszkańców Pomorza Zachodniego oferuje między innymi karty zniżkowe, które upoważniają do zakupu produktów i usług wg zniżek przez wybranych partnerów biznesowych z takich dziedzin jak: hotele, sanatoria, restauracje, sklepy, warsztaty samochodowe, gabinety weterynaryjne, ośrodki sportowe, rekreacyjne i wiele innych.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się: rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności); rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem; rodzinne domy dziecka. Karty wydawane są bezpłatnie.

O Zachodniopomorską Kartę Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 lat. Karty wydawane są bezpłatnie.

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty (chyba, że dany samorząd umożliwia inne formy odbioru).

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.rodzina.wzp.pl/