Zakończono remonty dróg powiatowych nr 2111Z i 2136Z

Zakończono remonty dróg powiatowych nr 2111Z i 2136Z.

Zakończono realizację dwóch zadań remontowych przeprowadzanych na drogach powiatowych:

 1. Remont drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo;
 2. Remont drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice.

W ramach prowadzonych działań wykonano remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku o długości 13,93 km pomiędzy miejscowościami Ławy i Moczkowo oraz drogi powiatowej nr 2136Z o długości 8,91 km pomiędzy miejscowościami Dębno i Boleszkowice. Remont dróg swoim zakresem obejmował wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni wraz z profilowaniem poboczy, miejscowym frezowaniem i wyrównaniem nawierzchni oraz odtworzenie oznakowania. Celem zrealizowanego zadania było zabezpieczenie istniejącej nawierzchni drogi poprzez jej wyrównanie, uszczelnienie oraz uszorstnienie, co w długiej perspektywie zapobiegnie dalszej degradacji nawierzchni (odcięcie możliwości łatwego wpływania wód opadowych w głąb podbudowy) oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu (warstwy ścieralne wykonane metodą powierzchniowego utrwalenia wykazują dużą szorstkość, co realnie przyczynia się do poprawy przyczepności).

Oba zadania zostały zrealizowane przez Powiat Myśliborski przy wsparciu finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz lokalnych samorządów:

 1. Remont drogi powiatowej nr 2111Z na odcinku od miejscowości Ławy do miejscowości Moczkowo – ostateczna wartość zadania wyniosła 2.457.698,34 zł, przy współudziale środków finansowych z następujących źródeł:
  1. środki własne Powiatu Myśliborskiego w wysokości 1.119.223,45 zł,
  2. dotacja w wysokości 1.112.474,89 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  3. dotacja w wysokości 150.000,00 zł z Gminy Nowogródek Pomorski,
  4. dotacja w wysokości 76.000,00 zł z Gminy Myślibórz.
 2. Remont drogi powiatowej nr 2136Z na odcinku od miejscowości Dębno do miejscowości Boleszkowice – ostateczna wartość zadania wyniosła 1.812.470,60 zł, przy współudziale środków finansowych z następujących źródeł:
  1. środki własne Powiatu Myśliborskiego w wysokości 656.235,30 zł,
  2. dotacja w wysokości 906.235,30 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  3. dotacja w wysokości 150.000,00 zł z Gminy Boleszkowice,
  4. dotacja w wysokości 100.000,00 zł z Gminy Dębno.