Zakończył się II etap konserwacji i restauracji empor w dębnowskim kościele

Logotypy projektowe: Uni Europejskiej, programu rozwoju obszarów wiejskich.

Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie zakończyła II etap konserwacji i restauracji empor w dębnowskim kościele. Całość prac rozpoczęliśmy w 2019 r. wykonując prace przy emporze wschodniej. W tym roku zakres prac obejmował odrestaurowanie kwater empor od strony północnej i południowej Kościoła. Prace zostały wykonane przez firmę Konserwacja Zabytków FAUSEK ART Fausek Marcin w okresie  od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r.

Prace rozpoczęto od wykonania analizy stanu zachowania oraz technologii i techniki. Emporę oczyszczono z zabrudzeń powierzchniowych, usunięto wtórne nieestetyczne szare przemalowania, przeprowadzono zabieg dezynsekcji w celu wyeliminowania drewnojadów, wykonano impregnację wzmacniającą osłabione przez drewnojady elementy drewniane. Następnie uzupełniono ubytki drewna specjalnymi kitami. Wykonano uzupełnienia oryginalnej polichromii oraz rekonstrukcję polichromii w partiach, gdzie występowały duże połacie ubytków warstwy malarskiej. Elementy dekoracyjne, czyli gwiazdy i kwiaty wyzłocono złotem płatkowym o próbie 23,75 Kt. Polichromię na emporze odtworzono w dwóch kolorach:  ciemnym błękicie wpadającym w zieleń i brązie, który jest imitacją usłojenia drewna dębowego z pozostawionymi oryginalnymi smugami. Imitacja dębu często była stosowana na przełomie XIX i XX w.

W ramach operacji wystawiony został także w dniu 18 października 2020 r. w naszym kościele musical „Będziesz Święty”.

Powyższy zakres prac wykonaliśmy w ramach operacja pn. „Konserwacja i restauracja południowej i północnej balustrady (parapetu) empor w  kościele parafialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie” mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD poprzez konserwację zabytkowych empor w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Dębnie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Kościół parafialny Apostołów Piotra i Pawła w Dębnie balustrada po renowacji