Zaproszenia dla organizacji pozarządowych

Pracownia Pozarządowa z Koszalina planuje w najbliższym czasie szereg działań edukacyjnych i integracyjnych dla zachodniopomorskich organizacji. Serdecznie zaprasza się organizacje do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach:

I.

Bezpłatny webinar z księgowości dla organizacji; poprowadzi go ceniona specjalistka z tego tematu: Justyna Maćkowiak. Szkolenie będzie oparte o zagadnienia zgłoszone w formularzach zgłoszeniowych. KIEDY? 28.09 godz. 18.00; GDZIE? Platforma Clickmeeting (niezbędny dostęp do internetu, z telefonu, tabletu bądź komputera); rezerwacja miejsca: https://pracowniapozarzadowa.clickmeeting.com/.../register

II.

Szkolenia z cyklu Nadmorskie warsztaty pozarządowe: 4 dni zajęć w Kołobrzegu (podzielonych na dwa 2-dniowe zjazdy); szeroki zakres tematów, który pozwoli efektywniej zarządzać organizacją (m.in. promocja, pozyskiwanie środków, współpraca z samorządem). Trwają zapisy na ostatnie dwie tegoroczne grupy szkoleniowe: "tygodniową" (I zjazd 3-4 listopada, II zjazd 21-22 listopada) oraz "weekendową" (I zjazd 15-16 października i 5-6 listopada). Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/ngo/zapraszamy-na-szkolenia-dla-ngo-2/

III.

Stale prowadzimy przedsięwzięcie wspierające istniejące zespoły dialogu obywatelskiego (rady młodzieżowe, rady seniorów, ready działalności pożytku publicznego). Jeśli na terenie Waszego samorządu działa taki zespół - możemy pomóc mu efektywniej funkcjonować; jeśli planujecie powołanie tego typu rady - również możemy wesprzeć merytorycznie cały proces, od analizy zasobów i potrzeb środowiska w danym zakresie, po stworzenie zasad funkcjonowania i nabór członków/członkiń. Szczegóły w ofercie w załączniku.

W połowie października wystartuje kolejna edycja konkursu Zachodniopomorski Lider NGO, w którym będziemy nagradzać najciekawsze inicjatywy realizowane przez organizacje w roku 2021.

Na początku grudnia z kolei zorganizujemy 2-dniowe Zachodniopomorskie Forum NGO, największe spotkanie działaczy i działaczek pozarządowych z naszego województwa.

W przypadku pytań proszę o kontakt.

Łukasz Cieśliński
tel.: 609 144 511
Pracownia Pozarządowa
ul. Dworcowa 2, 75-201 Koszalin