ZAWIADOMIENIE

o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy - metodą wizji w terenie - na obszarze powiatu myśliborskiego przez pracowników starostwa.

Starosta Myśliborski zawiadamia, że od marca do października  2024 r. potrwają obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, metodą wizji w terenie, na obszarze powiatu myśliborskiego.

Udział właściciela nieruchomości, która położona jest na ww. terenach, w przeprowadzanych czynnościach nie jest wymagany przepisami prawa - żaden akt prawny nie przewiduje konieczności udziału właściciela nieruchomości.

Jednakże Starosta Myśliborski zwraca się z prośbą do Mieszkańców powiatu myśliborskiego o umożliwienie pracownikom tut. organu wstępu na nieruchomości położone na ww. terenach i przeprowadzenie obserwacji. Osoby te działają w imieniu Starosty Myśliborskiego w oparciu o udzielone pisemne upoważnienia oraz posiadają legitymację służbową ze zdjęciem.

 

 

Przygotowała 26.02.2024 r.:
Wioletta Waliłko – Geolog Powiatowy,
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Tel. 95 747 2021 wew. 236
Kom. 727 410 750