Zawiadomienie

o prowadzeniu obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy - metodą wizji w terenie - na obszarze powiatu myśliborskiego.

Starosta Myśliborski zawiadamia, że wiosną 2021 r. rozpoczną się obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, metodą wizji w terenie, na obszarze powiatu myśliborskiego.

Udział właściciela nieruchomości, która położona jest na ww. terenach, w przeprowadzanych czynnościach nie jest wymagany przepisami prawa - żaden akt prawny nie przewiduje konieczności udziału właściciela nieruchomości.

Jednakże Starosta Myśliborski zwraca się z prośbą do Mieszkańców powiatu myśliborskiego o umożliwienie pracownikom tut. organu wstępu na nieruchomości położone na ww. terenach i przeprowadzenie obserwacji. Osoby te działają w imieniu Starosty Myśliborskiego w oparciu o udzielone pisemne upoważnienia oraz posiadają legitymację służbową ze zdjęciem.

 

Przygotowała:
Wioletta Waliłko – Geolog Powiatowy

Zastępca Naczelnika
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu